Jobb Levels

In English:

Levels of sales:

To incurred higher levels, you must get posivia buyer ratings. There are 3 levels.

to arrive at the 2nd ninth, you need 90% positive reviews and 5 jobs performed. 3rd level required 95% positive opinion and 10 jobs performed.

 

Number of ads may be posted per 24 hours:

 • Level 1: Upload max 5 ads per 24 hours
 • Level 2: Upload max 10 ads per 24 hours
 • Level 3: Upload max 15 ads per 24 hours

Fees on sales:

Dodeals.com fees may vary depending on the level you incurred and the price of the service.

The higher the amount on the Dealer, the lower the fee will be.

Sales price and Fees:

 • Up to 299 SEK the fee is 20%
 • From 300 SEK the fee is 15%
 • From 3000 SEK the fee is 10%
 • From 10,000 SEK the fee is 8%
 • From 50,000 SEK and to the maximum limit, the fee is 5%

(The maximum amount is 100,000 SEK.)

Would you higher limits? Please, contact us and enter the reason, then we can raise the limit.

 
 

 

DODEALs HAVE NO OVERVIEW OF 3rd PART, AS BANK, PAYPAL IF THEY TAKE ANY FEE FROM YOU.

 

 

 

In Swedish:

Nivåer för försäljning:

För att uppkomma högre nivåer så måste du få positvia betyg från köparna. Det finns 3 nivåer.

För att uppkomma till 2:a nivån, krävs att du har 90% positiva omdöme och 5 jobb utförda. 3:e nivån krävs 95% positiva omdöme och 10 jobb utförda.

 

Antal annonser får läggas upp per 24 timmar:

 • Nivå 1: lägga upp max 5 annons per 24 timmar.
 • Nivå 2: lägga upp max 10 annonser per 24 timmar.
 • Nivå 3: lägga upp max 15 annonser per 24 timmar.

Avgifter på försäljningen:

DoDeals.com avgifter kan variera beroende på nivå du uppkommit och tjänstens pris.

Ju högre summan på Dealen är desto lägre blir avgiften.

Försäljningssumman och Avgifter:

 • Upp till 299 kr är avgiften 20%.
 • Från 300 kr är avgiften 15% 
 • Från 3000 kr är avgiften 10%
 • Från 10,000 kr är avgiften 8%
 • Från 50,000 kr och till maxgränsen är avgiften 5%

(Maxgränsen är 100,000 kr.)

Skulle du önska högre gräns? Kontakta oss och ange orsaken, så kan vi höja gränsen.

 
 
DODEALs HAR INGEN ÖVERSIKT OM 3:E PART, SÅSOM BANKER, PAYPAL TAR NÅGRA AVGIFTER FRÅN DIG.