How it works?

In English:

Securing your transaction in 5 easy steps

1. Buyer and Freelancer agree to a Deals

2. Buyer submits payment for the Deal to DoDeals.net

3. Freelancer delivers that Deals to Buyer

4. Buyer approve that order

5. DoDeals.net releases payment to Freelancer

 

Simple rules: Both parties agree on the terms of the transaction. These terms may include, but are not limited to, delivery time, a description of the item and the cost.

 

 

In Swedish:

Säkra din transaktion i 5 enkla steg:

1. Köparen och Freelancer accepterar en Deal

2. Köparen betalar in för Dealen till DoDeals.net

3. Frilansaren levererar Dealen till köpare

4. Köparen godkänner beställningen

5. DoDeals.net gör utbetalning till Frilansaren

 

Enkla regler: Båda parter är överens om villkoren för transaktionen. Dessa termer kan inkludera, men är inte begränsade till, leveranstid, en beskrivning av objektet och kostnaden.