Affiliate

In English:

Once you create an account, you will get a personal link associated with your account.

That looks like this: https://dodeals.net/signup?ref=XXXX

So each friend that clicks on the link and create an account to get paid - Without any trade demands from you or your friends.

The full overview and compensation amount are you looking at https://dodeals.net/myreferrals.

The compensation may vary from time to time and also for a limited period of time.

 

Keep in mind that this should not be misused and your friend must have the account for at least one month to get paid.

 

 

In Swedish:

När du skapat ett konto så får du en personlig länk som är kopplat till ditt konto.

Som ser ut som denna: https://dodeals.net/signup?ref=XXXX

Så varje vän som klickar på länken och skapar ett konto så får du betalt - Utan några handelskrav från dig eller dina vänner.

Hela översikten och ersättning summan ser du på https://dodeals.net/myreferrals.

Ersättningsnivån kan variera från gång till gång och även vara under begränsad tid.

 

Tänk på att detta inte får missbrukas och din vän måste ha kontot i minst en månad för att du ska få betalt.