GDPR Compliance WordPress for 100 SEK

CREATED TUESDAY, FEBRUARY 19 2019, IN WORDPRESS

GDPR är en förordning som kräver att företagen skyddar personuppgifter och privatliv för EU-medborgare för transaktioner som sker inom EU-länderna. Och bristande överensstämmelse kan kosta företag upp till 20 miljoner dollar eller 4% av de globala intäkterna.


Bonus: 10 olika språk: svenska, engelska, tyska, franska, etc


Webbplatser som samlar in uppgifter om medborgare i EU-länder måste uppfylla stränga nya regler för att skydda kunddata senast den 25 maj 2018. Att vara GDPR-kompatibla eller ditt företag kommer att vara i fara.


ENKELT ATT INSTALLERA.  Full instruktion som följer med.

Filerna laddas ner direkt.

Deal Extras! Get more than just a Deal.

ORDER NOW!

* INCLUDES THE PRICE OF THE DEAL

ORDER NOW!
* INCLUDES THE PRICE OF THE DEAL
  • Hjälper med installation +500 SEK
  • N/A POSITIVE RATING by 0 VOTES
  • INSTANT
  • 0 ORDERS
    IN QUEUE
  • PLACE YOUR ORDER NOW!
N/A OVERALL
RATING