Rörelse på foto for 50 SEK

CREATED THURSDAY, OCTOBER 5 2017, IN PHP, CSS, HTML & ASP

Rörelse bilder på din hemsida.

Håll över gridbilderna för att se hur effekten fungerar:

Se demo:

http://dodeals.net/customerpage/Exept/image-movie/


En normal bild ersätts med lager av halvtransparanta divisioner av samma bild. Varje lager flyttas enligt konfigurationen, vilket skapar en rörelseeffekt.


Full beskrivning hur enkelt du ändrar om rörelse på bilden.


ORDER NOW!
  • N/A POSITIVE RATING by 0 VOTES
  • INSTANT
  • 0 ORDERS
    IN QUEUE
  • PLACE YOUR ORDER NOW!
92.3% OVERALL
RATING