Rörelse på foto for 50 SEK

CREATED THURSDAY, OCTOBER 5 2017, IN PHP, CSS, HTML & ASP

Rörelse bilder på din hemsida.

Håll över gridbilderna för att se hur effekten fungerar:

Se demo:

http://dodeals.net/customerpage/Exept/image-movie/


En normal bild ersätts med lager av halvtransparanta divisioner av samma bild. Varje lager flyttas enligt konfigurationen, vilket skapar en rörelseeffekt.


Full beskrivning hur enkelt du ändrar om rörelse på bilden.


0 POSITIVE REVIEWS
0 NEGATIVE REVIEWS
0 LIKED THIS Deals

Buyers Feedback

ORDER NOW!
  • N/A POSITIVE RATING by 0 VOTES
  • INSTANT
  • 0 ORDERS
    IN QUEUE
  • PLACE YOUR ORDER NOW!
92.3% OVERALL
RATING
0 POSITIVE REVIEWS
0 NEGATIVE REVIEWS
0 LIKED THIS Deals

Buyers Feedback